Forbundstinget 2012

Forbundstinget 2012 ble avholdt på Rica Gardermoen 14.-15 april. Det gikk rolig og greit, og var ingen dramatiske ting som hendte. Det kan neves at Robert ble valgt inn i NBFs ungdomsutvalg, og klubben fortsetter dermed å være representert i styre og stell slik vi har vært i mange år.

For referat klikk her

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.