Bueskyting

Ønsker du å starte med bueskyting? Da anbefales det å ta kontakt med en bueklubb før man investerer i bueutstyr. De fleste klubber har nybegynnerkurs og buer til utlån. Når tiden er inne vil du få hjelp til å kjøpe utstyr som passer deg og dine ambisjoner. Dette vil hjelpe deg til å ungå bomkjøp, frustrasjoner og spare penger. Norges bueforbund (NBF) har en oversikt over bueklubber i Norge.

Grener-

Utendørs baneskyting- Foregår på en åpen slette eller en bane f. eks en fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver i ulike størrelser avhengig av skyteavstand. Den lengste konkurranseavstanden er 90 meter.

Innendørs (bane) skyting- Er en typisk vinteridrett og foregår oftest i vanlige idrettshaller. Skyteavstanden er vanligvis 18 meter. I Norge er denne grenen den mest populære i den forstand at det er flest skyttere som deltar i konkurranser.

Jakt- og feltskyting- Er den form for bueskyting som ligger nærmest opp til den tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på tredimensjonale dyrefigurer eller skiver med bilder av dyr i ulike størrelser for ulke avstander. Som oftest er avstanden ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstanden riktig. Jaktmålene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Feltskyting foregår på samme måte som jaktskyting, men det skytes på runde, femdelte gule og svarte skiver.

________________________________________________________________

Buetyper

Recurvebue (moderne langbue)- Denne buen har buelemmer som er bøyd litt tilbake for å gi lettere drag og bedre kast. Buen er som regel utstyrt med justerbart sikte og stabilisatorer. I de olympiske leker er det denne divisjonen som er representert.

Compoundbue (trinsebue)- I motsetning til andre buer har denne buen er trinsesystem som gjør at holdekraften er mye mindre enn den kraften man behøver for å trekke buen. Da denne buen er mer moderne enn de mer tradisjonelle buer, har man her også tillatt en god del annet teknisk utstyr som hjelpemidler, blant annet optiske siktemidler og mekaniske slippmekanisme. Buens konstruksjon og de tekniske hjelpemidlene.

Tradisjonell bue- Vi har også konkurranser for skyttere med tradisjonell bue (langbuen er vanligst, men det kan også være andre tradisjonelle buetyper), hvor man skyter med trepiler og et primitivt bueoppsett.

Barebow (bar bue)- I denne divisjonen benytter man som oftest recurvebue, men uten sikte og stabilisatorer.