Styret

Styret for 2021 består av:

Leder: Børge Moe
Nest leder: Ulrike Bayr
Sekretær: Hilde Kræmer Moe
Styre medlem: Marius Andre Rikheim
Styre medlem: Trygve Solberg
Styre medlem: Margrethe Asora Nygaard Brand

Vara: Kaia Brendberg
Vara: Andrea Nissen

Barneidrettsansvarlig: Hilde Kræmer Moe