Styret

Styret for 2020 består av:

Leder: Børge Moe
Nest leder: Hilde Kræmer Moe
Sekretær: Arngrim Braa
Styre medlem: Marius Andre Rikheim
Styre medlem: Frank Baller
Styre medlem: Ulrike Bayr

Vara: Stig Øivind Nissen

Barneidrettsansvarlig: Hilde Kræmer Moe