Styret

Styret for 2024 består av:

Leder: Børge Moe
Nest leder: Ulrike Bayr
Styre medlem: Sofie Øien Eriksen
Styre medlem: Trygve Solberg

Vara: Marius Andre Rikheim

Barneidrettsansvarlig: Hilde Kræmer Moe