Kontakt

Børge Moe – 482 07 982 (aas@bueklubb.no) Bruk helst e-mail eller SMS  (Trener og Sjefen!)

Hilde Kræmer Moe  – 482 07 983 (hildek@kremermoe.net) Bruk helst e-mail eller SMS (Barneidretts ansvarlig)