Årsmøte 2024

Det kalles med dette inn til årsmøte i Ås-buskyttere

            tirsdag 12. mars 2024 kl 19:00

Sted: Ås kulturhus, lillesal og salong

Frist for å melde inn saker til Årsmøte er 27. februar 2024.
Sakspapirer vil bli sendt ut senest 5. mars 2024.

Årsmøte er fysisk oppmøte.

Mvh
Ås-bueskyttere
Styret

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2024

Treninger våren 2024

Gjeldende fra Torsdag 4. januar 2024.
Sted: Gymsal 2 på Ås videregående skole.

Trening Ungdomsgruppen

Tirsdag 16:45 – 18:15

Ordinær Treningstid

Tirsdag 18:15 – 20:00
Tordag 16:30 – 20:00

Treningene på torsdager er også åpne for undom som har gjennomført kurs. Treningen er i hovedsak lagt opp som egentrening, men det er ofte en trener til stede.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Treninger våren 2024

Vi flytter ut på utebanen fom torsdag 4. mai

Siste innetrening i gymsalen i vår blir tirsdag 2. mai.

All organisert trening i klubben er på utebanen fra og med onsdag 3. mai.

Treningstider

  • Tirsdag 18:00 – 19:30
  • Tirsdag 17:00-18:30 (Ungdomsgruppen)
  • Tordag 18:00-19:30

På tirsdager vil man kunne bruke klubbens utstyr og det vil ofte være en trener til stede. I mai er ikke klubbens utstyr tilgjengelig på Torsdager.

Alle med egne buer og som har betalt kontigent og treningsavgift kan benytte banen fritt.
Men det er jo fint om dere møter opp på oppsatte treningstider for det sosiale.

Velkommen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi flytter ut på utebanen fom torsdag 4. mai

Årsmøte 2023, tirsdag 21. mars 2023, kl 19:00.

Det er en liten endring på tidspunktet. Møtet starter kl 19:00.

Årsmøtet tirsdag 21. mars 2023 kl 1900
Årsmøtet avholdes i Store møterom hos NIBIO i Raveien 9 på Ås.
Inngangsdøren til NIBIO (på bygningens nordside) trenger nøkkelkort. Ett styremedlem vil være tilstede mellom kl 1840 og 1900 for å åpne døren.
Medlemmer som kommer etter kl 1900 bes om å ringe 462 46 897.
Parkering er mulig enten ved Ås kulturhus eller på parkeringsplassen til Coop Extra.

Sakspapirene er sendt ut via Spond. De som har spond konto finner de i meldinger og de som ikke har spond skal ha fått de på epost.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2023, tirsdag 21. mars 2023, kl 19:00.

Årsmøte 2023, tirsdag 21. mars 2023.

Hei Ås-bueskyttere,

Det kalles med dette inn til årsmøte i Ås-buskyttere

            tirsdag 21. mars 2023 kl 18:00

Frist for å melde inn saker til Årsmøte er 7. mars 2023.
Sakspapirer vil bli sendt ut senest 14. mars 2023.

Kun medlemmer som betalte kontigent i 2022 har stemmerett ved årsmøte.

Sted for årsmøte blir annonsert sammen med sakpairene innen 14. mars.

Mvh
Ås-bueskyttere
Styret

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2023, tirsdag 21. mars 2023.

Vi starter innesesongen uke 42

Bomberommet i Ås-kulturhus ble renovert sommer og høsten 2022. Ås kulturhus ønsker selv å bruke lokalet til øvinger/omkledningsrom og det ble bygd flere toaletter. Dette medførte at Ås-bueskyttere ikke lengre fikk plass i bomberommet.

Vi takker kommunen for å ha hjulpet oss til å finne nye lokaler. Vi har fått plass i gymsal 2 på Ås ungdomskole. Skolen og kommunen har vært imøtekommende for å gjøre tilpassninger slik at vi kan benytte lokalet. Vi har fått lagerplass for klubbutstyr som buer, piler, matter, sikkerhetsnett etc. I skrivende stund er ikke alt på plass, men vi håper å ha det klart innen mandag 17. oktober.

Treningstidene vi har fått tildelt er ikke optimale, men vi får håpe vi kan få tildelt bedre tider senere.

Treningstider vinteren 2022/2023 er:

Ungdomsgruppen
Tirsdag 15:00 – 17:00 (Ungdomsgruppen)

Ordinær treningstid
Tirsdagdag 17:00 – 20:00
Torsdag 15:00 – 17:00

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi starter innesesongen uke 42

Vi flytter ut på utebanen fra og med 9. mai

Share

All organisert trening i klubben er på utebanen fra og med 9. mai.

Treningstider

  • Tirdag 18:00 – 19:30
  • Onsdager 17:30-19:00 (Ungdomsgruppen)
  • Tordager 18:00-19:30

På oppsatte treningstider vil man kunne bruke klubbens utstyr og det vil ofte være en trener til stede

Alle med egne buer og som har betalt kontigent og treningsavgift kan benytte banen fritt.
Men det er jo fint om dere møter opp på oppsatte treningstider for det sosiale.

Velkommen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi flytter ut på utebanen fra og med 9. mai

Treningstider på innebanen

Vi er tilbake til normale treningstider. Inntil videre så starter vi kl 16:15 på torsdager.

Tirsdag 18:00 – 19:30
Onsdag 17:30 – 19:00 (ungdomsgruppen)
Tordag 16:15 – 19:30

Posted in Uncategorized | Comments Off on Treningstider på innebanen

Åpner opp på innebanen – Nye Skytetider

Vi åpner opp for trening på innebanen etter at det ble lettelser i corona restriksjonene.

Nye skytetider.

Tirsdag 18:00 – 19:30
Onsdag 17:30 – 19:00 (ungdomsgruppen)
Tordag 16:15 – 18:00

Vær obs på torsdagen. Denne gjelder intil videre.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpner opp på innebanen – Nye Skytetider

Vi har flyttet inn

Uke 40 var siste uke med organisert skyting på utebanen. Vi har nå flyttet alt utstyr til innendørsbanen. Vi starter opp med organisert skyting inne fra uke 41.

De fleste COVID-19 restriksjonene er opphevet. Er du syk, forkjølet eller har testet positivt eller venter på svar fra COVID-19 test så bli hjemme.

Bruk innesko på banen så holder det seg rent og pent. Dette er spesielt viktig på vinteren.

Trenings tidene er.

Tirsdag 18:00 – 19:30
Onsdag 17:30 – 19:00 (Ungdomstrening/kurs)
Torsdag 16:15 – 19:30

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi har flyttet inn