Treninger

Gjeldende fra Tirsdag 7. mai 2024.
Sted: Utebanen ved Korsegården

Trening Ungdomsgruppen

Tirsdag 17:00 – 18:30

Ordinær Treningstid

Tirsdag 18:00 – 20:00
Torsdag 18:00 – 20:00

Treningene på torsdager er også åpne for ungdom som har gjennomført kurs. Torsdags treningen er i hovedsak lagt opp som egentrening.