Treninger

Gjeldende fra Torsdag 4. januar 2024.
Sted: Gymsal 2 på Ås videregående skole.

Trening Ungdomsgruppen

Tirsdag 16:45 – 18:15.

Ordinær Treningstid

Tirsdag 18:15 – 20:00
Tordag 16:30 – 20:00

Treningene på torsdager er også åpne for ungdom som har gjennomført kurs. Treningen er i hovedsak lagt opp som egentrening.