Om Ås bueskyttere

Ås Bueskyttere er en forholdsvis liten klubb, med ca 40 medlemmer. På treningene varierer det litt hvor mange som dukker opp, men som regel er vi mellom 7 og 15 stk.

Det er en god spredning i alderssammensetningen, og vi har medlemmer som skyter alle ulike buetyper – både jenter og gutter, damer og herrer.
Vi har en mindre, men viktig, gruppe som deltar på stevner og NBF’s aktiviteter, og vi har hatt flere gode plasseringer i de senere års norske mesterskap i ulike divisjoner.

De fleste medlemmene driver med skiveskyting, jakt/felt og 3D –  vi har også ‘et par’ som driver med buejakt (jakter i utlandet). Vi har ‘ekspertise’ på alle buetyper som er registrert hos NBF.

Vi tar gjerne imot nye medlemmer og avholder buekurs/sikkerhetskurs for skoleungdom (fra ca 11-12år) en eller to ganger pr. år.  ‘Voksne’ som ønsker å prøve seg (bli medlem) avtaler vi gjerne spesielt med – beroende på årstid og kapasitet.
På sommeren holder vi til på banen ved Korsegården – i vinterhalvåret får vi bruke gymsal 2 på Ås-ungdomskole (av praktiske årsaker kan vi kke ta imot rullestols-brukere her)
Se også fanen ‘Treninger og kurs’.

Spørsmål kan sendes til: aas@bueklubb.no tlf. 482 07 982 – Det sikreste er å sende SMS eller sende e-post 😉 – se også ‘Kontakt’.