Bane/lokaler

Utebane

Utebanen ligger med Korsegården, ta kontakt ved spørsmål.

Innebane

Ås ungdomsskole gymsal 2