Monthly Archives: May 2024

Vi har flyttet til utebanen

ShareVi har flyttet alt av klubbutstyr til utebanen ved Korsegården. Fra og med tirsdag 7. mai vil all organisert trening være på utebanen. Treningstidene er:

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vi har flyttet til utebanen