Flyttet ut på utebanen

Vi har flyttet treningen ut på utebanen. Dette betyr at alt av utlånsbuer nå er på utebanen.

Normale treningstider er :

* Tirsdag 18:00 – 19:30
* Onsdag, ungdomstrening 17:30-19:00
* Torsdag 18:00 – 19:30

I treningstidene vil det være trenere på banen og man kan låne buer.

Alle medlemmer med egne buer og som har betalt medlemskontigenten og treningsavgift kan bruke banen fritt utenfor treningstidene, men vi oppfordrer alle til å stikke innom i treningstidene for det sosiale :-).

Innbetaling av medlemskontigent og treningsavgift blir sendt ut i løpet av korttid. Vi er i ferd med å legge om til idrettens faktureringssystem.

Vis hensyn når dere kjører gjennom boligområdene, maks 10 km/t.

Smittevern Hold minst 1 meters avstand. Håndsprit er tilgjengelig på banen. Bli hjemme hvis dere er syk/forkjølet. Alle som er på banen innenfor treningstidene skal skrive seg inn i loggboken. Ellers så følger vi de gjeldende smittevernsreglene.

Velkommen ut på banen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.