Nye medlemmer

Jeg godkjenner at Ås bueskyttere kan registrere navn, fødselsdato, epost, adresse og telefonnummer i sitt medlemsregister. Medlemsregistret er integrert med Norges idrettsforbund sitt medlemsregister.

MedlemstypePrisRett til bruk av klubbens utstyrKonkurranse og treningsavgift
Bueskole for ungdom opptil 18 år. (Kursåret, og året etter)kr 1 600InkludertInkludert
Basiskr 500Fri bruk av banen intil 6 ganger, deretter må trenings/baneavgift betales.Fra og med det året man fyller 19 år: Kr 800
Familiemedlemmerkr 300Fri bruk av banen intil 6 ganger, deretter må trenings/baneavgift betales.Fra og med det året man fyller 19 år: Kr 800
Trenings/baneavgiftkr 800Fri bruk av klubbens baner.Bruk av banene mer enn 6 gnger i året.

Ved å melde meg inn i Ås bueskyttere forplikter jeg meg til å overholde de til enhver tid gjeldende regler og lover for Ås bueskyttere.

Jeg forplikter meg til å følge Norges Bueskytterforbunds/Norges Idrettsforbund/World Archery og Antidoping Norges lover og regler. Klubbens vedtekter er basert på disse.

Maks dra vekt
Maks dra vekt er 60 lbs og maks diameter på piler er 9,44 mm over spissen. Bruk av tyngre buer/tykkere piler/skarpe spisser (jaktspisser) er ikke tillatt fordi det skader mattene for mye.

Sikkerhetsregler
Alle må forholde seg til skytelinjen/skyterytme. Det er heller ikke lov å dra opp en bue, med eller uten pil i retning av andre mennesker. Buen er et våpen og brukt på uriktig måte kan det medføre fare både for deg selv og ikke minst andre. Respekter anvisning fra skyteleder, trener eller erfarne skyttere.

Dersom du ikke overholder sikkerhetsreglene vil du bli utestengt fra anlegget. Se Lov for Ås bueskyttere om å nekte tilgang til trenings anlegg og tap av medlemskap.

Medlemskap
Medlemskapet løper til det blir oppsagt. Ubetalt medlemsavgift kan medføre utestengelse fra andre klubber i NBF/NIF.

Sosiale medier
I klubbens sosiale medier og grupper på Spond. Vis normal folkeskikk. Mobbing og trakassering vil ikke bli tolerert og vil kunne medføre utestengelse fra gruppen. I graverende tilfeller vil man kunne miste medlemskapet i klubben.

Trenings/baneavgift
Trenings/baneavgift på kr 800 må betales hvis du benytter banene våre mer enn 6 ganger i året. Det forventes at du sier fra når du har passert 6 ganger slik at vi kan sende deg faktura på trenings/baneavgift. Dette gjelder for alle over 18 år. Dvs fra det året man fyller 19 år. Ungdom under 19 år betaler ikke trenings/baneavgift.

Styret
Ås bueskyttere